อะไหล่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
สินค้าราคาปลีก-ส่ง
Price
30  -  52000
0.0 / 5
ตัวเลื่อน(EGH20CA)
2,300.00 ฿ 2,300.00 ฿ 2300.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
ตัวเลื่อน(EGH15CA)
1,800.00 ฿ 1,800.00 ฿ 1800.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
หัวพิมพ์ Konica KM512LNX/ 35PL
32,000.00 ฿ 32,000.00 ฿ 32000.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
หัวพิมพ์ Konica KM512LN/42PL
28,000.00 ฿ 28,000.00 ฿ 28000.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
แทงค์หมึก Konica 6สี
750.00 ฿ 750.00 ฿ 750.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
สายแพรหัวพิมพ์ Konica Km512i/1024
2,500.00 ฿ 2,500.00 ฿ 2500.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
บอร์ดพ่วงหัวพิมพ์ Konica KM512i
2,200.00 ฿ 2,200.00 ฿ 2200.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
ยางแช่หัวพิมพ์ Konica 512
220.00 ฿ 220.00 ฿ 220.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
หัวพิมพ์ KONICA 512iLNB/30PL
47,000.00 ฿ 47,000.00 ฿ 47000.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
ยางแช่หัวพิมพ์ Konica 1024
320.00 ฿ 320.00 ฿ 320.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
CRYSTAL CJ4000 แทงค์หมึก
1,600.00 ฿ 1,600.00 ฿ 1600.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
เซ็นเซอร์ Feeding Take-Up Sensor(OMRON-E3JK-DS0M1)
1,600.00 ฿ 1,600.00 ฿ 1600.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
เซ็นเซอร์ Feeding Take-up sensor(QS18VN6DB)
1,900.00 ฿ 1,900.00 ฿ 1900.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
เซ็นเซอร์ Feeding Take-up sensor
4,500.00 ฿ 4,500.00 ฿ 4500.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
เครื่องกรองหัวพิมพ์
200.00 ฿ 200.00 ฿ 200.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
ฝาหัวพิมพ์ EPSSN DX7
2,200.00 ฿ 2,200.00 ฿ 2200.0 THB / ชิ้น
0.0 / 5
ฝาหัวพิมพ์ EPSON DX5
3,500.00 ฿ 3,500.00 ฿ 3500.0 THB / ชิ้น