อะไหล่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
สินค้ามีคุณภาพ
Price
25  -  59920
0.0 / 5
จุกปิดปากท่อหมึก
25.00 ฿ 25.00 ฿ 25.0 THB / ชิ้น
Sold 125 ชิ้น
0.0 / 5
ข้อต่อ ท่อหมึก
25.00 ฿ 25.00 ฿ 25.0 THB / ชิ้น
Sold 322 ชิ้น
0.0 / 5
ท่อหมึก4MM * 2.3MM (เส้นเดี่ยว)
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB / เมตร
Sold 0 เมตร
0.0 / 5
ท่อหมึก3X1.8 MM เส้นเดียว (สายอ่อน)
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB / เมตร
Sold 60 เมตร
0.0 / 5
ท่อหมึก 3มม*1.8มม(ท่อแข็ง)
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB / เมตร
Sold 0 เมตร
0.0 / 5
ท่อหมึก 3.6MMX2.6MM เส้นเดี่ยว
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB / เมตร
Sold 165 เมตร
0.0 / 5
ท่อหมึก 2.8มม*4.2มม
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB / เมตร
Sold 70 เมตร
0.0 / 5
ท่อหมึก (แข็ง) 4.2X2.8MM
30.00 ฿ 30.00 ฿ 30.0 THB / เมตร
Sold 13 เมตร
0.0 / 5
ท่อหมึก 3มม*5มม
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB / เมตร
Sold 225 เมตร
0.0 / 5
ท่อหมึกเส้นเดียว ขนาด 4mm * 6mm
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB / เมตร
Sold 456 เมตร
0.0 / 5
สายแพร หัวพิมพ์ EPSON 4720-i3200 14P-400MM
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 0 ชิ้น
0.0 / 5
สายแพร หัวพิมพ์ EPSON 5113 16P-400MM
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 0 ชิ้น
0.0 / 5
สายแพร หัวพิมพ์ EPSON DX5-DX11 31P-100MM
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 0 ชิ้น
0.0 / 5
ดัมเปอร์สูง EPSON DX5(jv33)
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 261 ชิ้น
0.0 / 5
ฟิลเตอร์ 5μ
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 285 ชิ้น
0.0 / 5
สายแพร หัวพิมพ์ Seiko SPT510 30P-25CM
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 38 ชิ้น
0.0 / 5
สายแพร หัวพิมพ์ Seiko SPT510 30Pin-42CM
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 87 ชิ้น
0.0 / 5
ฟิลเตอร์กรองอากาศ
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 0 ชิ้น
0.0 / 5
ดัมเปอร์สูงเสียบตรง
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 197 ชิ้น
0.0 / 5
สายแพร หัวพิมพ์ EPSON DX5 31Pin-42CM
50.00 ฿ 50.00 ฿ 50.0 THB / ชิ้น
Sold 119 ชิ้น